Balasaheb Thackeray यांनी पुण्यात एक विनोद केला, Raj Thackeray यांनी तो सगळ्यांसमोर सांगितला

Balasaheb Thackeray यांनी पुण्यात एक विनोद केला, Raj Thackeray यांनी तो सगळ्यांसमोर सांगितला