महाराष्ट्रातून यात्रा बाहेर पडताना पदयात्रींना काय वाटतं?

महाराष्ट्रातून यात्रा बाहेर पडताना पदयात्रींना काय वाटतं?