भास्कर जाधव मतदारसंघ बदलण्याबाबत काय म्हणाले? | Tak Live Video

भास्कर जाधव मतदारसंघ बदलण्याबाबत काय म्हणाले?

भास्कर जाधव मतदारसंघ बदलण्याबाबत काय म्हणाले?