एकनाथ खडसेंचा एकनाथ शिंदेंना फोन, बोलले, 'तुमचं विमान नसतं आलं तर माझं टेकऑफ झालं असतं' | Tak Live Video

एकनाथ खडसेंचा एकनाथ शिंदेंना फोन, बोलले, 'तुमचं विमान नसतं आलं तर माझं टेकऑफ झालं असतं'

 एकनाथ खडसेंचा एकनाथ शिंदेंना फोन, बोलले, 'तुमचं विमान नसतं आलं तर माझं टेकऑफ झालं असतं'