यंदा मुंबईत नाही, तर ठाण्यात पावासाचं पाणी भरलं, प्रश्न विचारताच शिंदे काय म्हणाले?

यंदा मुंबईत नाही, तर ठाण्यात पावासाचं पाणी भरलं, प्रश्न विचारताच शिंदे काय म्हणाले?