एकनाथ शिंदे यांनी जरांगेंच्या वडीलांसमोरच त्यांचं कसं केलं कौतुक? | Tak Live Video

एकनाथ शिंदे यांनी जरांगेंच्या वडीलांसमोरच त्यांचं कसं केलं कौतुक?

एकनाथ शिंदे यांनी जरांगेंच्या वडीलांसमोरच त्यांचं कसं केलं कौतुक?