गणपत गायकवाडांनी गोळीबार केलेल्या प्रकरणातील त्या जमीन मालकानं समोर येत सगळी हकीकत सांगितली | Tak Live Video

गणपत गायकवाडांनी गोळीबार केलेल्या प्रकरणातील त्या जमीन मालकानं समोर येत सगळी हकीकत सांगितली

गणपत गायकवाडांनी गोळीबार केलेल्या प्रकरणातील त्या जमीन मालकानं समोर येत सगळी हकीकत सांगितली