गिरीश महाजन जेव्हा नांदेडमध्ये मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या सोहळ्याला पोहोचले तेव्हा काय झालं? | Tak Live Video

गिरीश महाजन जेव्हा नांदेडमध्ये मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या सोहळ्याला पोहोचले तेव्हा काय झालं?

गिरीश महाजन जेव्हा नांदेडमध्ये मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या सोहळ्याला पोहोचले तेव्हा काय झालं?