'मराठी शाळा नाही, कन्नड शाळेत शिकलो', जतमधले विद्यार्थी संतप्त

'मराठी शाळा नाही, कन्नड शाळेत शिकलो', जतमधले विद्यार्थी संतप्त