Gunratna Sadavarte vishwas nangare patil Mumbai Police

‘विश्वास नांगरे पाटील गुन्हेगार गुन्हा करतो, पण एक ना एक पुरावा सोडून जातो...’ गुणरत्न सदावर्तेंचा इशारा