मनोज जरांगे पाटील यांची अहमदनगरच्या मदरशात राहण्यासाठी कशी आहे व्यवस्था? | Tak Live Video

मनोज जरांगे पाटील यांची अहमदनगरच्या मदरशात राहण्यासाठी कशी आहे व्यवस्था?

मनोज जरांगे पाटील यांची अहमदनगरच्या मदरशात राहण्यासाठी कशी आहे व्यवस्था?