राज्यपालांना पदावरून कसं हटवलं जातं?

राज्यपालांना पदावरून कसं हटवलं जातं?