मुख्यमंत्र्यांनी आपला हात ज्योतिषाकडे दाखवला असा आरोप होतोय तो ज्योतिषी कोण?

मुख्यमंत्र्यांनी आपला हात ज्योतिषाकडे दाखवला असा आरोप होतोय तो ज्योतिषी कोण?