'ब्रिटीश, निजामाच्या काळात झालं नाही ते...', बीडमधील हिंसाचारावर जयदत्त क्षीरसागर पहिल्यांदाच बोलले... | Tak Live Video

'ब्रिटीश, निजामाच्या काळात झालं नाही ते...', बीडमधील हिंसाचारावर जयदत्त क्षीरसागर पहिल्यांदाच बोलले...

'ब्रिटीश, निजामाच्या काळात झालं नाही ते...', बीडमधील हिंसाचारावर जयदत्त क्षीरसागर पहिल्यांदाच बोलले...