मराठ्यांना आवाहन करताना जरांगेंच्या डोळ्यात पाणी दाटून का आलं? | Tak Live Video

मराठ्यांना आवाहन करताना जरांगेंच्या डोळ्यात पाणी दाटून का आलं?

मराठ्यांना आवाहन करताना जरांगेंच्या डोळ्यात पाणी दाटून का आलं?