'पाटील, वहिनींना पेढा भरवा', कुणीतरी बोललं, जरांगे असं काही हसले की सगळेच लोटपोट | Tak Live Video

'पाटील, वहिनींना पेढा भरवा', कुणीतरी बोललं, जरांगे असं काही हसले की सगळेच लोटपोट

'पाटील, वहिनींना पेढा भरवा', कुणीतरी बोललं, जरांगे असं काही हसले की सगळेच लोटपोट