'छाताडावर गोळ्या झेलू,पण माघार नाही', मुंबईजवळ येताच मराठा आंदोलक तरुणांचा यल्गार | Tak Live Video

'छाताडावर गोळ्या झेलू,पण माघार नाही', मुंबईजवळ येताच मराठा आंदोलक तरुणांचा यल्गार

'छाताडावर गोळ्या झेलू,पण माघार नाही', मुंबईजवळ येताच मराठा आंदोलक तरुणांचा यल्गार