मनोज जरांगे पाटलांनी गाडीवर उभे राहून तलवार हाती घेतली, तेव्हा काय घडलं? | Tak Live Video

मनोज जरांगे पाटलांनी गाडीवर उभे राहून तलवार हाती घेतली, तेव्हा काय घडलं?

मनोज जरांगे पाटलांनी गाडीवर उभे राहून तलवार हाती घेतली, तेव्हा काय घडलं?