मनोज जरांगे पाटलांनी भेटायला आलेल्या संभाजीराजेंचा शब्द पाळला, 'या' कारणामुळं सरकारला एक दिवस! | Tak Live Video

मनोज जरांगे पाटलांनी भेटायला आलेल्या संभाजीराजेंचा शब्द पाळला, 'या' कारणामुळं सरकारला एक दिवस!

 

मनोज जरांगे पाटलांनी भेटायला आलेल्या संभाजीराजेंचा शब्द पाळला, 'या' कारणामुळं सरकारला एक दिवस!