'ती दिवाळी होती, आता महादिवाळी होणार', मनोज जरांगे पाटील पुण्यात मोठी गोष्ट बोलले | Tak Live Video

'ती दिवाळी होती, आता महादिवाळी होणार', मनोज जरांगे पाटील पुण्यात मोठी गोष्ट बोलले

'ती दिवाळी होती, आता महादिवाळी होणार', मनोज जरांगे पाटील पुण्यात मोठी गोष्ट बोलले