'माझं मन मला सांगतंय, मुख्यमंत्री शिंदे नक्की येणार', मनोज जरांगे पाटील ठामपणे म्हणाले | Tak Live Video

'माझं मन मला सांगतंय, मुख्यमंत्री शिंदे नक्की येणार', मनोज जरांगे पाटील ठामपणे म्हणाले

'माझं मन मला सांगतंय, मुख्यमंत्री शिंदे नक्की येणार', मनोज जरांगे पाटील ठामपणे म्हणाले