मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारनंतर आता राजघराण्यांना काय आवाहन केलं? | Tak Live Video

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारनंतर आता राजघराण्यांना काय आवाहन केलं?

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारनंतर आता राजघराण्यांना काय आवाहन केलं?