मनोज जरांगे पाटील भाषण करत असताना ड्रोन डोक्यावर, चांगलेच भडकले, काय घडलं? | Tak Live Video

मनोज जरांगे पाटील भाषण करत असताना ड्रोन डोक्यावर, चांगलेच भडकले, काय घडलं?

मनोज जरांगे पाटील भाषण करत असताना ड्रोन डोक्यावर, चांगलेच भडकले, काय घडलं?