Maratha Reservation: 'कुणबी'च्या नोंदी शोधण्यासाठी हैदराबादला गेलेल्या राज्याच्या पथकाला काय मिळालं? | Tak Live Video

Maratha Reservation: 'कुणबी'च्या नोंदी शोधण्यासाठी हैदराबादला गेलेल्या राज्याच्या पथकाला काय मिळालं?

Maratha Reservation: 'कुणबी'च्या नोंदी शोधण्यासाठी हैदराबादला गेलेल्या राज्याच्या पथकाला काय मिळालं?