'सरकारच्या मागण्या आम्ही पूर्ण केल्या', जरांगे पाटील उपोषण मागे घेतल्यानंतर असं का म्हणाले? | Tak Live Video

'सरकारच्या मागण्या आम्ही पूर्ण केल्या', जरांगे पाटील उपोषण मागे घेतल्यानंतर असं का म्हणाले?

'सरकारच्या मागण्या आम्ही पूर्ण केल्या', जरांगे पाटील उपोषण मागे घेतल्यानंतर असं का म्हणाले?