सर्वपक्षीय बैठकीत कोणता ठराव मंजूर करण्यात आला? | Tak Live Video

सर्वपक्षीय बैठकीत कोणता ठराव मंजूर करण्यात आला?

सर्वपक्षीय बैठकीत कोणता ठराव मंजूर करण्यात आला?