ओबीसी नेत्यानं छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांना भर स्टेजवर घेरलं, भाषण गाजलं | Tak Live Video

ओबीसी नेत्यानं छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांना भर स्टेजवर घेरलं, भाषण गाजलं

ओबीसी नेत्यानं छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांना भर स्टेजवर घेरलं, भाषण गाजलं