'PM Narendra Modi यांनी चित्ते आणले', प्रश्न विचारताच Ajit Pawar यांनी डोक्याला हात लावला

'PM Narendra Modi यांनी चित्ते आणले', प्रश्न विचारताच Ajit Pawar यांनी डोक्याला हात लावला