ढोल ताशांच्या गजरात श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची मिरवणूक | Tak Live Video

ढोल ताशांच्या गजरात श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची मिरवणूक

ढोल ताशांच्या गजरात श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची मिरवणूक