'कोण कोणासोबत जातंय कळत नाही', राज ठाकरे राजकीय गोंधळावर संतापले

'कोण कोणासोबत जातंय कळत नाही', राज ठाकरे राजकीय गोंधळावर संतापले