Raj Thackeray आता स्वत:च्या पक्षाचं काम करणार, Jayant Patil यांनी Aaditya Thackeray यांच्या सभांवरुन शिंदेंना डिवचलं

Raj Thackeray आता स्वत:च्या पक्षाचं काम करणार, Jayant Patil यांनी Aaditya Thackeray यांच्या सभांवरुन शिंदेंना डिवचलं