Uday Samant यांच्यासोबत Rajan Salvi यांची बैठक, Vinayak Raut म्हणाले, 'मी जाणार नाही'

Uday Samant यांच्यासोबत Rajan Salvi यांची बैठक, Vinayak Raut म्हणाले, 'मी जाणार नाही'