'रामदासभाईंनी सत्य अनुभव सांगितले', शंभुराज देसाईंकडून समर्थन

'रामदासभाईंनी सत्य अनुभव सांगितले', शंभुराज देसाईंकडून समर्थन