'मनोज जरांगे पाटलांंनी तशी अपेक्षा करणं योग्य नाही', मंत्री उदय सामंत असं का बोलले? | Tak Live Video

'मनोज जरांगे पाटलांंनी तशी अपेक्षा करणं योग्य नाही', मंत्री उदय सामंत असं का बोलले?

'मनोज जरांगे पाटलांंनी तशी अपेक्षा करणं योग्य नाही', मंत्री उदय सामंत असं का बोलले?