समान नागरी कायद्याची घोषणा आणि आश्वासनंच, पण कोणत्या राज्यात काय स्थिती? | Tak Live Video

समान नागरी कायद्याची घोषणा आणि आश्वासनंच, पण कोणत्या राज्यात काय स्थिती?

समान नागरी कायद्याची घोषणा आणि आश्वासनंच, पण कोणत्या राज्यात काय स्थिती?