विदर्भ दौरा आटोपून मुंबईला निघताना राज ठाकरे काय म्हणाले?

विदर्भ दौरा आटोपून मुंबईला निघताना राज ठाकरे काय म्हणाले?