आरक्षणावरुन शिंदेंची पाठराखण करताना जरांगेंनी कोणावर शंका घेतली? | Tak Live Video

आरक्षणावरुन शिंदेंची पाठराखण करताना जरांगेंनी कोणावर शंका घेतली?

आरक्षणावरुन शिंदेंची पाठराखण करताना जरांगेंनी कोणावर शंका घेतली?