Rahul Gandhi जेव्हा Narendra Modi यांची नक्कल करतात, Bharat Jodo Yatra मध्ये काय झालं?

Rahul Gandhi जेव्हा Narendra Modi यांची नक्कल करतात, Bharat Jodo Yatra मध्ये काय झालं?