Bhagwant ਖ਼ਿਲਾਫ Sukhbir Badal ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ | Punjab Tak | Tak Live Video

Bhagwant ਖ਼ਿਲਾਫ Sukhbir Badal ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ | Punjab TakBhagwant begins Punjab tour of Sukhbir Badal | Punjab Tak