Bikram Majithia ਨੇ ਏਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ Bhagwant Mann ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ । Punjab Tak | Tak Live Video

Bikram Majithia ਨੇ ਏਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ Bhagwant Mann ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ । Punjab Tak


Bikram Majithia has now demanded Bhagwant Mann's resignation for this. Punjab Tak