23 ਸਾਲਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ । Punjab Tak

23 ਸਾਲਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ । Punjab Tak