Bhagwant Mann ਦੀ LIVE Debate 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੂੰਹਬੋਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ । Punjab Tak | Tak Live Video

Bhagwant Mann ਦੀ LIVE Debate 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੂੰਹਬੋਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ । Punjab Tak

In Bhagwant Mann's LIVE Debate, Kejriwal's mouthy sister did not get an entry. Punjab Tak