Raja Warring ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ - ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ..। Punjab Tak | Tak Live Video

Raja Warring ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ - ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ..। Punjab Tak


Raja Warring said at the end of the meeting - If there is someone more capable than me... Punjab Tak