Sushil Kumar Rinku Interview - AAP ਛੱਡ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਏਹ ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ! | Punjab Tak | Tak Live Video

Sushil Kumar Rinku Interview - AAP ਛੱਡ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਏਹ ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ! | Punjab Tak

Sushil Kumar Rinku Interview - The great compulsion to leave AAP and join BJP! | Punjab Tak